Avbokningspolicy

Konsumenterna har 14 dagars ångerrätt.

Rätt till ångerrätt
Du har rätt att häva avtalet inom fjorton dagar utan att ange några skäl. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en tredje part som du har utsett, som inte är transportör, har tagit varorna i besittning.

För att utöva din ångerrätt måste du informera oss (DS Ventures GmbH, Lerchenweg 3, 40789 Monheim, Tyskland, widerruf@survivalstuff.de, telefon: +49 (0) 2173 26 53 87 0) om ditt beslut att frånträda avtalet genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas med post, fax eller e-post). Du kan använda den bifogade förlagan till ångerblankett för detta ändamål, vilket dock inte är obligatoriskt.

För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten före ångerfristens utgång.

Konsekvenser av återkallelse

Om du ångrar detta avtal måste vi betala tillbaka alla betalningar som vi har fått från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som beror på att du har valt en annan typ av leverans än den billigaste standardleverans som erbjuds av oss), utan dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi fick meddelandet om att du ångrar detta avtal. För denna återbetalning kommer vi att använda samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först.

Du måste returnera eller överlämna varorna till oss utan dröjsmål och i alla fall senast fjorton dagar från den dag då du meddelar oss att du häver detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om du skickar varorna före utgången av perioden på fjorton dagar. Du ska stå för de direkta kostnaderna för att skicka tillbaka varorna. Du behöver endast betala för varornas eventuella värdeförlust om denna värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera varornas skick, egenskaper och funktion.

Exempel på avbeställningsblankett

(Om du vill häva avtalet ska du fylla i och skicka tillbaka denna blankett).

- En DS Ventures GmbH, Lerchenweg 3, 40789 Monheim, Tyskland, widerruf@survivalstuff.de

- Jag/vi återkallar härmed () den information som tillhandahålls av mig/oss () för inköp av följande
Varor ()/tillhandahållandet av följande tjänst ()

- Beställd den ()/mottagen den ()

- Konsumentens namn

- Konsumentens/konsumenternas adress

- Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast vid anmälan på papper).

- Datum

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Avbeställningspolicy [https://shop.trustedshops.com/de/rechtstexte/] som skapats med Trusted Shops [https://shop.trustedshops.com/de/] redigeringsprogram för juridiska texter i samarbete med FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].