Integritetspolicy

Den person som ansvarar för databehandlingen är:


DS Ventures GmbH
Lerchenweg 3
40789 Monheim
Tyskland

datenschutz@survivalstuff.de

Tack för ditt intresse för vår webbutik. Skyddet av din integritet är mycket viktigt för oss. Nedan informerar vi dig i detalj om hur vi hanterar dina uppgifter.

  1. Tillgång till data och värdskap

Du kan besöka våra webbplatser utan att lämna några personuppgifter. Varje gång du går in på en webbplats sparar webbservern endast automatiskt en så kallad serverloggfil, som till exempel innehåller namnet på den begärda filen, din IP-adress, datum och tid för begäran, mängden överförda uppgifter och den begärande leverantören (åtkomstuppgifter) och dokumenterar begäran.

Dessa åtkomstuppgifter utvärderas uteslutande för att säkerställa att webbplatsen fungerar utan problem och för att förbättra vårt erbjudande. I enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO tjänar detta till att skydda våra legitima intressen i en korrekt presentation av vårt erbjudande, som väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning. Alla åtkomstuppgifter kommer att raderas senast sju dagar efter det att ditt besök på vår webbplats har avslutats.

Värdtjänster via en tredjepartsleverantör
Som en del av en behandling för vår räkning tillhandahåller en tredjepartsleverantör tjänsterna för hosting och visning av webbplatsen. Alla uppgifter som samlas in i samband med användningen av denna webbplats eller i formulär som tillhandahålls för detta ändamål i nätbutiken enligt beskrivningen nedan behandlas på dess servrar. Behandling på andra servrar sker endast inom de ramar som förklaras här.

Denna tjänsteleverantör finns i ett land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

  1. Insamling och användning av uppgifter för avtalsbehandling, kontakt och öppnande av ett kundkonto.

Vi samlar in personuppgifter om du frivilligt lämnar dem till oss i samband med din beställning eller när du kontaktar oss (t.ex. via kontaktformulär eller e-post). Obligatoriska fält är markerade som sådana eftersom vi i dessa fall behöver uppgifterna för att behandla avtalet eller för att behandla din kontakt och du kan inte skicka beställningen eller kontakten utan att tillhandahålla dem. Vilka uppgifter som samlas in framgår av respektive inmatningsformulär. Vi använder de uppgifter du lämnar i enlighet med art. 6 § 1 S. 1 lit. b DSGVO för avtalsbehandling och behandling av dina förfrågningar.
Om du har gett ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. a i DSGVO genom att besluta att öppna ett kundkonto, kommer vi att använda dina uppgifter för att öppna ett kundkonto.
Efter avslutad behandling av avtalet eller radering av ditt kundkonto kommer dina uppgifter att begränsas för vidare behandling och raderas efter utgången av de lagringstider som gäller enligt skatte- och handelslagstiftningen, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna deklaration. Radering av ditt kundkonto är möjlig när som helst och kan göras antingen genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller via en funktion som tillhandahålls för detta ändamål i kundkontot.

  1. Delning av uppgifter

För att uppfylla avtalet i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. b i DSGVO lämnar vi dina uppgifter till det rederi som har fått i uppdrag att leverera, i den mån det är nödvändigt för att leverera de beställda varorna. Beroende på vilken betaltjänstleverantör du väljer i beställningsprocessen vidarebefordrar vi de betalningsuppgifter som samlats in för detta ändamål till det kreditinstitut som har fått i uppdrag att genomföra betalningen och, i förekommande fall, till betaltjänstleverantörer som har fått i uppdrag av oss eller till den valda betaltjänsten. I vissa fall samlar de valda betaltjänstleverantörerna också själva in dessa uppgifter om du skapar ett konto hos dem. I detta fall måste du registrera dig hos betaltjänstleverantören med dina åtkomstuppgifter under beställningsprocessen. I detta avseende gäller sekretesspolicyn för respektive betaltjänstleverantör.

Vi använder en betaltjänstleverantör som är baserad i ett land utanför EU. Överföringen av personuppgifter till detta företag sker endast inom ramen för vad som är nödvändigt för att uppfylla avtalet.

  1. Nyhetsbrev via e-post

E-postreklam med registrering av nyhetsbrev
Om du registrerar dig för vårt nyhetsbrev kommer vi att använda de uppgifter som krävs för detta ändamål eller som du har lämnat separat för att regelbundet skicka dig vårt nyhetsbrev via e-post på grundval av ditt samtycke i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO.

Du kan när som helst avregistrera dig från nyhetsbrevet genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller via en länk i nyhetsbrevet. Efter avregistrering raderar vi din e-postadress från mottagarlistan, såvida du inte uttryckligen har gett ditt samtycke till fortsatt användning av dina uppgifter eller om vi förbehåller oss rätten att använda uppgifter utöver detta, vilket är tillåtet enligt lag och som vi informerar dig om i denna deklaration.

E-postreklam utan att prenumerera på nyhetsbrevet och din rätt att invända mot detta
Om vi får din e-postadress i samband med försäljningen av en produkt eller tjänst och du inte har motsatt dig detta, förbehåller vi oss rätten att på grundval av § 7.3 i den tyska lagen om illojal konkurrens (UWG) regelbundet skicka dig erbjudanden via e-post om liknande produkter som de som redan köpts i vårt sortiment. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen av att vända oss till våra kunder på ett reklammässigt sätt, vilka väger tyngre än våra intressen inom ramen för en intresseavvägning.
Du kan när som helst invända mot denna användning av din e-postadress genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan eller via en länk som tillhandahålls för detta ändamål i reklamen, utan att det medför några andra kostnader än överföringskostnader enligt grundtaxan.

Nyhetsbrevet skickas som en del av behandlingen för vår räkning av en tjänsteleverantör, till vilken vi vidarebefordrar din e-postadress för detta ändamål.

Denna tjänsteleverantör finns i USA och är certifierad enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här [https://www.privacyshield.gov/list]. Baserat på detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en adekvat nivå av dataskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

  1. Cookies och webbanalys

För att göra besöket på vår webbplats mer attraktivt och för att möjliggöra användningen av vissa funktioner, visa lämpliga produkter eller för marknadsundersökningar använder vi så kallade cookies på olika sidor, i den mån du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 S.1 lit. a i DSGVO.

Cookies är små textfiler som lagras automatiskt på din terminal. Vissa av de cookies vi använder raderas i slutet av webbläsarsessionen, dvs. när du stänger din webbläsare (så kallade sessionscookies). Andra cookies stannar kvar på din slutenhet och gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare vid ditt nästa besök (permanenta cookies). Du kan ta reda på hur länge de sparas i översikten i webbläsarens cookieinställningar för cookies. Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om inställningen av cookies och individuellt besluta om godkännande av dem eller utesluta godkännande av cookies för vissa fall eller generellt. Om du inte accepterar cookies kan funktionaliteten på vår webbplats vara begränsad. Varje webbläsare skiljer sig åt i sitt sätt att hantera cookie-inställningar. Detta beskrivs i varje webbläsares hjälpmeny, där det förklaras hur du kan ändra dina cookieinställningar. Du hittar dessa för respektive webbläsare under följande länkar:

Microsoft Edge™ [https://support.microsoft.com/de-de/help/4027947/microsoft-edge-delete-cookies] / Safari™ [https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14 ] / Chrome™ [https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en] / Firefox™ [https://support.mozilla.org/de/products/firefox/protect-your-privacy/cookies] / Opera™ [https://help.opera.com/de/latest/web-preferences/#cookies]

Dessutom kan du när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs i sekretesspolicyn.

Användning av Google (Universal) Analytics för webbanalys
I den mån du har gett ditt samtycke till detta i enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. a i DSGVO använder denna webbplats Google (Universal) Analytics för att analysera webbplatsen. Webbanalystjänsten tillhandahålls av Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och drivs enligt irländsk lag, med säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.de [http://www.google.de]). Google (Universal) Analytics använder metoder som gör det möjligt att analysera din användning av webbplatsen, t.ex. cookies. Den information som samlas in automatiskt om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där. Genom att aktivera IP-anonymisering på denna webbplats förkortas IP-adressen innan den överförs inom Europeiska unionens medlemsstater eller i andra avtalsslutande stater till avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den fullständiga IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där. Den anonymiserade IP-adress som överförs av din webbläsare som en del av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra uppgifter från Google. När syftet upphör och vi slutar använda Google Analytics kommer de uppgifter som samlats in i detta sammanhang att raderas.

I den mån information överförs till Googles servrar i USA och lagras där är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här [https://www.privacyshield.gov/list]. På grundval av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en adekvat nivå av uppgiftsskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden genom att ladda ner och installera webbläsarpluginet som finns på följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]. Detta förhindrar insamlingen av data som genereras av kakan och som är relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och Googles behandling av dessa data.

Som ett alternativ till webbläsarplugin kan du denna länk för att förhindra att Google Analytics samlar in data på denna webbplats i framtiden. Detta kommer att placera en opt-out-cookie på din terminal. Om du raderar dina cookies kommer du att bli ombedd på nytt att ge ditt samtycke.

  1. Marknadsföring på nätet

Google Ads Remarketing
Vi använder Google Ads för att annonsera den här webbplatsen i Googles sökresultat och på tredje parts webbplatser. För detta ändamål sätter Google den så kallade remarketingcookien när du besöker vår webbplats, vilket automatiskt möjliggör intressebaserad reklam med hjälp av ett pseudonymt cookieID och på grundval av de sidor du har besökt. Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en optimal marknadsföring av vår webbplats, som väger tyngre än våra intressen inom ramen för en intresseavvägning i enlighet med art. 6 § 1 S. 1 lit. a DSGVO. Efter att syftet har upphört och användningen av Google Ads Remarketing hos oss har upphört, kommer de uppgifter som samlats in i detta sammanhang att raderas.

Ytterligare databehandling sker endast om du har samtyckt till att Google kopplar din webbhistorik och apphistorik till ditt Google-konto och använder information från ditt Google-konto för att anpassa annonser som du ser på webben. I det här fallet, om de är inloggade på Google när de besöker vår webbplats, kommer Google att använda dina uppgifter tillsammans med Google Analytics-data för att skapa och definiera målgruppslistor för remarketing mellan olika enheter. För detta ändamål kommer dina personuppgifter att tillfälligt kopplas samman av Google med Google Analytics-data för att bilda målgrupper.

Google Ads är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och drivs enligt irländsk lag, med säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (www.google.de [http://www.google.de]).
I den mån information överförs till Googles servrar i USA och lagras där är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här [https://www.privacyshield.gov/list]. På grundval av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en adekvat nivå av uppgiftsskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan avaktivera remarketingcookien via den här länken [https://adssettings.google.com/authenticated?hl=nl]. Dessutom kan du få information från Digital Advertising Alliance [https://www.aboutads.info/] om inställningen av cookies och göra inställningar för detta.

Google reCAPTCHA
För att skydda mot missbruk av våra webbformulär och mot skräppost använder vi Googles reCAPTCHA-tjänst som en del av vissa formulär på den här webbplatsen. Google reCAPTCHA är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och drivs enligt irländsk lag och har sitt säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.de [http://www.google.de]). Genom att kontrollera en manuell inmatning förhindrar denna tjänst att automatiserad programvara (så kallade botar) utför missbruk på webbplatsen. I enlighet med artikel 6.1 mening 1 lit. f DSGVO tjänar detta till att skydda våra legitima intressen i skyddet av vår webbplats mot missbruk och i en problemfri presentation av vår närvaro på nätet, vilka väger tyngre än våra intressen inom ramen för en intresseavvägning.

Google reCAPTCHA använder, med hjälp av en kod som är inbäddad på webbplatsen, ett så kallat JavaScript, inom ramen för verifieringen, metoder som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen, t.ex. cookies. Den information som samlas in automatiskt om din användning av denna webbplats, inklusive din IP-adress, överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. Dessutom utvärderas andra cookies som lagras av Google-tjänster i din webbläsare av Google reCAPTCHA.
Inga personuppgifter läses eller lagras från inmatningsfälten i respektive formulär.

I den mån information överförs till Googles servrar i USA och lagras där är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här [https://www.privacyshield.gov/list]. På grundval av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en adekvat nivå av uppgiftsskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield.

Du kan vägra att använda cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kan det hända att du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Observera att detta kan begränsa funktionaliteten på vår webbplats för din användning.

Mer information om Googles dataskyddspolicy finns här [https://policies.google.com/privacy].

Google Fonts
Skriptkoden "Google Fonts" är integrerad på denna webbplats. Google Fonts är ett erbjudande från Google Ireland Limited, ett företag som är registrerat och drivs enligt irländsk lag och har sitt säte på Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. (www.google.de [http://www.google.de]). Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en enhetlig presentation av innehållet på vår webbplats, som väger tyngre än våra intressen i samband med en intresseavvägning enligt artikel 6.1 f i DSGVO. I detta sammanhang upprättas en anslutning mellan den webbläsare du använder och Googles servrar. Google får därmed kännedom om att vår webbplats har besökts via din IP-adress.
I den mån information överförs till Googles servrar i USA och lagras där är det amerikanska företaget Google LLC certifierat enligt EU-US Privacy Shield. Ett aktuellt certifikat kan ses här [https://www.privacyshield.gov/list]. På grundval av detta avtal mellan USA och Europeiska kommissionen har den senare fastställt en adekvat nivå av uppgiftsskydd för företag som är certifierade enligt Privacy Shield. Ytterligare information om Googles databehandling finns i Googles integritetspolicy [https://policies.google.com/privacy].

  1. Sociala medier

Användning av sociala plugins från Facebook och Instagram med hjälp av Shariff-lösningen.

Sociala knappar från sociala nätverk används på vår webbplats.

Detta tjänar till att skydda våra legitima intressen i en optimal marknadsföring av vårt erbjudande, som råder inom ramen för en intresseavvägning i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. f i DSGVO. För att öka skyddet av dina uppgifter när du besöker vår webbplats är dessa knappar inte helt integrerade som plugins, utan endast med hjälp av en HTML-länk på sidan. Denna integrering säkerställer att när en sida på vår webbplats som innehåller sådana knappar anropas, upprättas ännu ingen förbindelse med servrarna hos leverantören av respektive socialt nätverk.

Om du klickar på en av knapparna öppnas ett nytt fönster i din webbläsare som visar sidan för respektive tjänsteleverantör där du (vid behov efter att ha angett dina inloggningsuppgifter) kan trycka på t.ex. gilla- eller dela-knappen.

Syftet med och omfattningen av datainsamlingen och leverantörernas fortsatta behandling och användning av uppgifterna på deras sidor, liksom ett kontaktalternativ och dina rättigheter och inställningsmöjligheter i detta avseende för att skydda din integritet, finns i leverantörernas dataskyddsinformation:

https://www.facebook.com/policy.php [https://www.facebook.com/policy.php]

https://help.instagram.com/155833707900388 [https://help.instagram.com/155833707900388]

Vår närvaro online på Facebook, Instagram

Vår närvaro på sociala nätverk och plattformar bidrar till att förbättra den aktiva kommunikationen med våra kunder och intresserade parter. Där ger vi information om våra produkter och pågående specialerbjudanden.
När du besöker våra onlineplatser i sociala medier kan dina uppgifter automatiskt samlas in och lagras för marknadsundersökningar och reklamändamål. Från dessa uppgifter skapas så kallade användningsprofiler med hjälp av pseudonymer. Dessa kan till exempel användas för att placera annonser inom och utanför plattformarna som förmodligen motsvarar dina intressen. För detta ändamål används vanligtvis cookies på din terminalutrustning. Besöksbeteende och användarintressen lagras i dessa cookies. Detta tjänar enligt art. 6 par. 1 lit. f. DSGVO tjänar detta till att skydda våra legitima intressen i en optimerad presentation av vårt erbjudande och effektiv kommunikation med kunder och intresserade parter, som råder inom ramen för en intresseavvägning. Om du av respektive operatör av plattformar för sociala medier ombeds ge ditt samtycke (godkännande) till databehandling, t.ex. genom en kryssruta, är den rättsliga grunden för databehandling Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.
Om de ovannämnda sociala medierna har sitt huvudkontor i USA gäller följande: Europeiska kommissionen har utfärdat ett beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Detta går tillbaka till Privacy Shield mellan EU och USA. Ett aktuellt certifikat för respektive företag kan ses här [https://www.privacyshield.gov/list].
Detaljerad information om leverantörernas behandling och användning av uppgifter på deras webbplatser, liksom ett kontaktalternativ och dina rättigheter och inställningsalternativ i detta avseende för att skydda din integritet, särskilt opt-out-alternativ, finns i leverantörernas meddelanden om dataskydd som är länkade nedan. Om du fortfarande behöver hjälp i detta avseende kan du kontakta oss.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/ [https://www.facebook.com/about/privacy]
Databehandlingen sker på grundval av ett avtal mellan gemensamt ansvariga personer i enlighet med artikel 26 i DSGVO, som du kan se här [https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum].
Ytterligare information om databehandling i samband med besök på en Facebook-fansida (information om Insights-data) finns här [https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data].

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 [https://help.instagram.com/519522125107875]

Möjlighet att göra invändningar (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads [https://www.facebook.com/settings?tab=ads]

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875 [https://help.instagram.com/519522125107875]

  1. Skicka påminnelser om bedömningar via e-post

Om du har gett oss ditt uttryckliga samtycke till detta under eller efter din beställning i enlighet med artikel 6.1 p. 1 lit. a i DSGVO kommer vi att använda din e-postadress som en påminnelse om att lämna ett betyg på din beställning via det betygssystem vi använder. Detta samtycke kan när som helst återkallas genom att skicka ett meddelande till det kontaktalternativ som beskrivs nedan.

  1. Kontaktmöjligheter och dina rättigheter

Som registrerad har du följande rättigheter:

Om du har några frågor om insamling, behandling eller användning av dina personuppgifter, om du vill ha information, korrigering, begränsning eller radering av uppgifter eller om du vill återkalla ett lämnat samtycke eller invända mot en viss användning av uppgifter, vänligen kontakta oss direkt via kontaktuppgifterna i vår impressum.

Rätt till invändningar
I den mån vi behandlar personuppgifter enligt ovan för att skydda våra legitima intressen som är viktigast i samband med en intresseavvägning kan du invända mot denna behandling med verkan för framtiden. Om behandlingen sker för direktmarknadsföring kan du när som helst utöva denna rättighet på det sätt som beskrivs ovan. Om behandlingen sker för andra ändamål har du endast rätt att göra invändningar av skäl som rör din särskilda situation.

När du har utövat din rätt att invända kommer vi inte längre att behandla dina personuppgifter för dessa ändamål, såvida vi inte kan påvisa tvingande legitima skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter, eller om behandlingen sker för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

Detta gäller inte om behandlingen sker för direkt marknadsföring. Då kommer vi inte att behandla dina personuppgifter vidare för detta ändamål.

Integritetspolicy [https://shop.trustedshops.com/de/rechtstexte/] skapad med Trusted Shops [https://shop.trustedshops.com/de/], en redigeringsprogram för juridiska texter i samarbete med FÖHLISCH Rechtsanwälte [https://foehlisch.com].